Nieuws

Praktijk gesloten in verband met griepvaccinatie.

Op dinsdag 27 oktober, 3 en 17 november is de praktijk vanaf 11.00 uur gesloten in verband met griepvaccinaties. Voor spoedgevallen wordt de praktijk waargenomen door Praktijk Aldlan, Zevenblad 3, telefoonnummer: 058 2801505. De reeds ingeplande afs...

Persbericht met betrekking tot de griepvaccinatie

Bij veel patiënten van de Leeuwarder huisartsenpraktijken valt binnenkort de uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik op de deurmat. De griepprik gaat dit jaar anders dan anders. Het overgrote deel van de Leeuwarder huisartsen heeft ervoor gekozen o...

Praktijkvoering in verband met het Coronavirus. Het is verplicht om binnen het gezondheidscentrum een mondkapje te dragen.

Corona / Covid 19 Indien u positief getest bent voor corona, vragen wij u dit door te geven aan de huisarts omdat de GGD dit niet meer doet. Wat te doen als u klachten of vragen heeft over het coronavirus? Lees hier de laatste adviezen van Thuisarts....

Het huidige patiëntenportaal komt te vervallen.

In verband met de overstap naar een ander huisartsinformatiesysteem is het huidige patiëntenportaal met ingang van 1 januari 2020 komen te vervallen. Zodra wij meer informatie over het nieuwe patiëntenportaal hebben, zullen we dat op de praktijk en...

Doorgeven actuele telefoon-, e-mail- en adresgegevens.

Het gebeurt regelmatig dat wij onze patiënten niet kunnen bereiken doordat wij niet over de juiste contactgegevens beschikken. Denk hierbij aan telefoonnummer en e-mailadres. Ook verhuizingen worden niet altijd doorgegeven, waardoor de adresgegevens...

Met spoed psychische hulp nodig voor een kind of jongere?

Met spoed hulp nodig?   Spoed4jeugd biedt in Friesland spoedeisende jeugdhulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag-of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Als u als ouder, verzorger of andere naastbetrokkene...

Invoering “no-show” tarief

Invoering “no-show” tarief Helaas constateren wij dat het aantal patiënten dat niet verschijnt op een gemaakte afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner de laatste jaren sterk is toegenomen. Met ingang van 1 december 2017 hebben ...

Behandeling wratten.

  Wratten worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus en zijn besmettelijk, vooral als een wrat is opengekrabd. De incubatietijd kan oplopen van 1 tot maar liefst 8 maanden. Aangezien veruit de meeste wratten spontaan verdwijnen in de loop...