Rijbewijskeuringen

Onze huisartsen verrichten geen medische keuringen meer.

Voor het laten verrichten van een rijbewijskeuring kunt u contact op nemen met Regelzorg. U kunt via hun website of telefonisch een afspraak maken.

www.regelzorg.nl

tel. 088-2323300