Spoedgevallen

112                                      Bij levensbedreigende situatie

058-2124177, keuze 1      Maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur

0900-1127112                   Dokterswacht. Buiten kantooruren en tijdens het weekeinde