Praktijkvoering in verband met het Coronavirus

I.v.m. het nieuwe coronavirus COVID-19 en om deze periode met elkaar de zorg voor uw als patiënt en elkaar te kunnen blijven borgen, zullen wij in va...

Afwezigheid Jelmer de Haan

Via deze weg wil ik jullie laten weten dat het momenteel, door een opeenstapeling van factoren, niet goed met mij gaat. Ik vind dit ontzettend vervele...

Het huidige patiëntenportaal komt te vervallen.

In verband met de overstap naar een ander huisartsinformatiesysteem komt het huidige patiëntenportaal met ingang van 1 januari 2020 te vervallen. Zod...

Nieuwsarchief