Nieuws

Het huidige patiëntenportaal komt te vervallen.

In verband met de overstap naar een ander huisartsinformatiesysteem komt het huidige patiëntenportaal met ingang van 1 januari 2020 te vervallen. Zodra wij meer informatie over het nieuwe patiëntenportaal hebben, zullen we dat op de praktijk en via...

Afwezigheid Jelmer de Haan

Via deze weg wil ik jullie laten weten dat het momenteel, door een opeenstapeling van factoren, niet goed met mij gaat. Ik vind dit ontzettend vervelend voor de praktijk. Met name omdat ik, zoals het nu lijkt, voor langere tijd uit de roulatie verwac...

Doorgeven actuele telefoon-, e-mail- en adresgegevens.

Het gebeurt regelmatig dat wij onze patiënten niet kunnen bereiken doordat wij niet over de juiste contactgegevens beschikken. Denk hierbij aan telefoonnummer en e-mailadres. Ook verhuizingen worden niet altijd doorgegeven, waardoor de adresgegevens...

Met spoed psychische hulp nodig voor een kind of jongere?

Met spoed hulp nodig?   Spoed4jeugd biedt in Friesland spoedeisende jeugdhulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag-of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Als u als ouder, verzorger of andere naastbetrokkene...

Invoering “no-show” tarief

Invoering “no-show” tarief Helaas constateren wij dat het aantal patiënten dat niet verschijnt op een gemaakte afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner de laatste jaren sterk is toegenomen. Met ingang van 1 december 2017 hebben ...

Behandeling wratten.

  Wratten worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus en zijn besmettelijk, vooral als een wrat is opengekrabd. De incubatietijd kan oplopen van 1 tot maar liefst 8 maanden. Aangezien veruit de meeste wratten spontaan verdwijnen in de loop...

Praktijk is beperkt open.

Aangezien onze praktijk de afgelopen jaren is gegroeid, hebben wij besloten om alleen patiënten aan te nemen die nog geen huisarts in Leeuwarden hebben en woonachtig zijn in de wijk Nijlân. Indien u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u telefonisch ...

Uw Zorg online app

De online diensten van het patiënten portaal zijn nu ook beschikbaar via de zorg online app. Zo kunt u nog makkelijker via uw smartphone of tablet met ons communiceren. Via de app kunt u afspraken maken, herhaalrecepten aanvragen en een medische vra...