Nieuws

Vakantieplanning Huisartsen

Jelmer de Haan maandag 15 juli tot en met vrijdag 2 augustus Bart de Haan maandag 8 juli tot en met vrijdag 12 juli maandag 2 september tot en met vrijdag 13 september Claudia Ligthart Schenk maandag 5 augustus tot en met vrijdag 23 augustus Ymkje va...

Met spoed psychische hulp nodig voor een kind of jongere?

Met spoed hulp nodig?   Spoed4jeugd biedt in Friesland spoedeisende jeugdhulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag-of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Als u als ouder, verzorger of andere naastbetrokkene...

Invoering “no-show” tarief

Invoering “no-show” tarief Helaas constateren wij dat het aantal patiënten dat niet verschijnt op een gemaakte afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner de laatste jaren sterk is toegenomen. Met ingang van 1 december 2017 hebben ...

Behandeling wratten.

  Wratten worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus en zijn besmettelijk, vooral als een wrat is opengekrabd. De incubatietijd kan oplopen van 1 tot maar liefst 8 maanden. Aangezien veruit de meeste wratten spontaan verdwijnen in de loop...

Praktijk is beperkt open.

Aangezien onze praktijk de afgelopen jaren is gegroeid, hebben wij besloten om alleen patiënten aan te nemen die nog geen huisarts in Leeuwarden hebben en woonachtig zijn in de wijk Nijlân. Indien u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u telefonisch ...

Uw Zorg online app

De online diensten van het patiënten portaal zijn nu ook beschikbaar via de zorg online app. Zo kunt u nog makkelijker via uw smartphone of tablet met ons communiceren. Via de app kunt u afspraken maken, herhaalrecepten aanvragen en een medische vra...

Praktijkmail alleen bestemd voor administratieve vragen.

Geheel voor de goede orde willen wij u erop wijzen dat het mailadres van de praktijk alleen bestemd is voor het stellen van administratieve vragen. Voor het stellen van een medische vraag kunt u gebruik maken van het patiënten portaal. U dient zich ...

Vanaf 1 mei wordt er op afspraak bloed geprikt op de praktijk.

Vanaf 1 mei kunt u op afspraak bloed laten prikken op de praktijk. Voor het maken van een afspraak kunt u de assistent tussen 08.00 en 10.00 uur bellen....