De praktijk

Huisartsen
In de Huisartsenpraktijk werken vier huisartsen

 • Dhr. B. de Haan
 • Dhr. J. de Haan
 • Mw. C. Ligthart Schenk

Waarnemend huisarts tijdens vakanties en/of afwezigheid van 1 van de huisartsen:

 • Dhr. C.G. Iest

Sixmastraat 18
8932 PA Leeuwarden
Tel.: 058-2129404

Tijdens waarneming door Dr. Iest is de praktijk als volgt opgesplitst

 • Patiënten waarvan de achternaam begint met de letters A t/m H kunnen dan terecht bij Dr. Iest;
 • Patiënten waarvan de achternaam begint met de letters I t/m Z kunnen het gewone praktijknummer bellen.

De avond-, nacht- en weekenddiensten worden waargenomen door de dokterswacht.
Telefoonnummer: 0900-1127112. De dokterswacht is alleen voor spoed en zaken die niet kunnen wachten tot de volgende dag of tot na het weekend.

Bij het maken van een afspraak kunt u aangeven met welke huisarts u een afspraak wenst. Wij proberen hier dan zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Wij werken in de praktijk met het elektronisch patiënten dossier. Iedere huisarts binnen onze praktijk kan uw dossier inzien.

Frontoffice medewerksters

 • Barbara de Haan
 • Ellen Lohman

Assistentes

In de Huisartsenpraktijk werken vijf praktijk assistentes:

 • Marloes van der Leij
 • Henriëtte Doeser
 • Susan Quarre-Lunter, tevens praktijkmanager
 • Monique Slagter
 • Welmoed Slager

U kunt bij de assistente terecht voor:

 • het maken van afspraken;
 • opvragen van uitslagen;
 • vragen en advies;
 • het meten van de bloeddruk;
 • aanstippen van wratten;
 • verbinden van wonden;
 • oren uitspuiten;
 • hechtingen verwijderen;
 • urine onderzoek;
 • suiker- en HB-controle;
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek);
 • injecties;
 • PG-zwachtelen;
 • verstrekken van informatiefolders.

Verpleegkundig specialist

Onze praktijk heeft een verpleegkundig specialist in dienst, Renate Clifford. Renate is opgeleid om de huisartsen te ondersteunen in de zorg. Zij houdt zich bezig met:

 • longziekten;
 • longfunctieonderzoek;
 • patiënten met risico op hart-en vaat ziekten;
 • patiënten met CVA/TIA;
 • kwetsbare ouderen op meerdere vlakken, bijvoorbeeld multi medicatie, valrisico, geheugenproblemen;
 • begeleiding bij terminale zorg;
 • dermatologische aandoeningen/ wondbehandeling;
 • KNO problematiek.

Praktijkondersteuner

Bij onze praktijk zijn twee praktijkondersteuners werkzaam, Linda Goudberg en Hanna Ludema.
Zij houden zich bezig met:

 • patiënten met diabetes mellitus;
 • patiënten met hypertensie (hoge bloeddruk);
 • 24-uurs bloeddrukmeting en de enkel-armindex (een onderzoek naar de toestand van de bloedvaten). Deze metingen worden altijd door de praktijkondersteuner met uw huisarts besproken;
 • uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek.

Praktijkondersteuner GGZ

De functie POH-GGZ betreft zorginhoudelijke ondersteuning van de huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van psychische, psychosociale of psychosomatische aard. De POH-GGZ, Twan van Duijnhoven, heeft de volgende taken:

 • Probleemverheldering en uitvoeren van screeningsdiagnostiek bij psychische klachten;
 • Opstellen en bespreken van een vervolg stappenplan;
 • Geven van psycho-educatie;
 • Begeleiden / ondersteunen van zelfmanagement;
 • Interventies gericht op verbetering in functioneren van de cliënt;
 • Preventie (functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2014).