Openingstijden en waarneming/Dokterswacht

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag:    08:00- 17:00

Voor levensbedreigende situaties kunt u met 112 bellen.

Waarneming

DOKTERSWACHT:

De waarneming in de avonduren, ’s nachts en in het weekend (ANW diensten) is geregeld door Dokterswacht Friesland.

De Dokterswacht is uitsluitend voor spoedgevallen en zaken die absoluut niet kunnen wachten tot de volgende dag of tot na het weekend.

Adres huisartsenpost
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden

Telefoonnummer : 0900-112 7 112

Openingstijden
o Iedere werkdag na 17.00 uur
o Op zaterdag en zondag
o Op feestdagen

LET OP! Houd bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

WAARNEMING DR. C. IEST:

Tijdens vakanties en/of afwezigheid van 1 van de huisartsen wordt de praktijk als volgt opgesplitst:

  • Voor patiënten met de achternamen die beginnen met de letters A t/m H worden verwezen naar
    Dokter C. Iest, Sixmastraat 18, tel 212 94 04 (gezondheidscentrum Huizumerpoort op de Sixmastraat).
  • Voor patiënten met de achternamen die beginnen met de letters I t/m Z kunnen het gewone
    praktijknummer bellen, tel: 212 41 77