Het eigen risico

Eigen risico

Vraagt u zich ook af of de zorg die u krijgt wel vergoed wordt?

Het is belangrijk dat u weet of uw zorgverzekeraar de zorg die u nodig heeft, vergoedt. Uw huisarts weet niet hoe u verzekerd bent, maar vindt het wel belangrijk dat u goed op de hoogte bent. Hier leest u hoe u kunt uitzoeken of uw zorgkosten vergoed worden. 


Uw bezoek aan de huisarts:

Uw zorgverzekeraar vergoedt altijd uw bezoek aan de huisarts. Huisartsenzorg zit in het basispakket. Er geldt geen eigen risico voor. Wel kunnen er kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts voorschrijft of aan de behandeling waar hij/zij u voor doorverwijst. Die zorg zit niet altijd in het basispakket, of valt onder uw eigen risico.

Het kan dus zijn dat u moet (bij-)betalen voor bijvoorbeeld:

  1. De medicijnen die de huisarts u voorschrijft;
  2. De behandeling door een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of andere zorgverlener waar de huisarts u naar verwijst;
  3. Laboratorium- of röntgenonderzoek dat de huisarts voorschrijft;
  4. Een rijbewijskeuring, die u moet laten doen.

Eigen risico

Als de huisarts medicijnen voorschrijft of u doorverwijst, krijgt u bijna altijd te maken met uw eigen risico. Dat betekent dat u de kosten zelf betaalt tot aan het maximum van uw eigen risico. In 2017 heeft iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico van EUR 385,–. Het kan zijn dat u met het afsluiten van uw polis hebt gekozen voor een extra vrijwillig eigen risico, van bijvoorbeeld 100 euro. Weet u niet zeker of u een vrijwillig eigen risico heeft? U vindt het op uw polisblad.

U kunt het ook navragen bij uw zorgverzekeraar.

Het eigen risico geldt altijd voor zorg uit de basisverzekering. Voor de zorg uit de meeste aanvullende verzekeringen geldt het eigen risico niet.

Check uw polis

Of de kosten boven het eigen risico wel, niet of gedeeltelijk vergoed worden, hangt ook af van uw zorgpolis. Als de huisarts u doorverwijst naar een medisch specialist of andere zorgverlener, check uw polis dan op twee belangrijke zaken:

  1. Heeft u naast uw basisverzekering een aanvullende verzekering? Zo ja, welke kosten dekt die aanvullende verzekering en wat moet u zelf (bij-)betalen?
  2. Heeft uw zorgverzekeraar een contract met het ziekenhuis of de zorgverlener waarnaar de huisarts u verwijst? Zo niet, dan kan het zijn dat u moet bijbetalen.