Het huidige patiëntenportaal komt te vervallen.

In verband met de overstap naar een ander huisartsinformatiesysteem is het huidige patiëntenportaal met ingang van 1 januari 2020 komen te vervallen. Zodra wij meer informatie over het nieuwe patiëntenportaal hebben, zullen we dat op de praktijk en via de website communiceren. Onze excuses voor het ongemak.