Het huidige patiëntenportaal komt te vervallen.

In verband met de overstap naar een ander huisartsinformatiesysteem komt het huidige patiëntenportaal met ingang van 1 januari 2020 te vervallen. Zodra wij meer informatie over het nieuwe patiëntenportaal hebben, zullen we dat op de praktijk en via de website communiceren. Onze excuses voor het ongemak.